Xổ số kiếm tiền trên mạng | Nhận 150K miễn phí

Tin tức -Sự kiện

Sinh viên khóa 2021 và khóa 2022 ngành Giáo dục Mầm non kiến tập tập trung các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ tại các Cơ sở thực tập sư phạm

Ngày đăng: 18/03/2024 -10:12:41 AM

Kiến tập tập trung là một trong những hoạt động quan trọng trong đợt thực tập sư phạm (TTSP) đối với sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Trung ương - xổ số kiếm tiền trên mạng , nhằm cung cấp cho sinh viên những biểu tượng về các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ trong thực tiễn. Trong thời gian từ 11/3/2024 đến 14/3/2024, sinh viên từng đoàn đã được kiến tập tập trung một số hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non theo các độ tuổi tại cơ sở thực tập. Khóa 2021 thực tập độ tuổi mẫu giáo được dự 01 hoạt động học theo kế hoạch của giáo viên, 01 hoạt động ngoài trời, 01 hoạt động góc; Khóa 2022 thực tập độ tuổi nhà trẻ được dự 01 hoạt động học có chủ định và 01 hoạt động chăm sóc trẻ.
Cùng dự giờ với sinh viên có Ban chỉ đạo TTSP cơ sở, giảng viên trường CĐSP Trung ương - xổ số kiếm tiền trên mạng . Sau khi dự các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ của giáo viên tại cơ sở, Ban Chỉ đạo TTSP đã tổ chức cho sinh viên trao đổi, thảo luận về các hoạt động được dự giờ, rút ra kinh nghiệm cho bản thân để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đợt thực tập. 
Thông qua hoạt động kiến tập tập trung, Khoa Giáo dục Mầm non đã phối hợp với Ban Chỉ đạo TTSP cơ sở, giáo viên mầm non cùng trao đổi, thống nhất những vấn đề trọng tâm về chuyên môn để có sự thống nhất trong hướng dẫn và đánh giá sinh viên trong toàn đợt TTSP.
Chúc các bạn sinh viên ngành Giáo dục Mầm non có một mùa thực tập đầy bổ ích. Thay mặt Khoa Giáo dục Mầm non xin được gửi lời cảm ơn tới các cơ sở TTSP đã hỗ trợ các em trong những ngày đầu chập chững làm quen với nghề làm nền tảng cho hoạt động thực tiễn sau khi các em tốt nghiệp ra trường./.
Một số hình ảnh sinh viên khóa 2021 và khóa 2022 ngành Giáo dục Mầm non kiến tập tập trung các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ tại các Cơ sở thực tập sư phạm
sptwnt
HĐ chăm sóc trẻ tại trường MN Cửu Long - xổ số kiếm tiền trên mạng
sptwnt
HĐ góc tại trường MN 2.4 - Cam Ranh
sptwnt
HĐ học tại trường MN 2.4 - Cam Ranh
sptwnt
HĐ học tại trường MN Hồng Bàng - xổ số kiếm tiền trên mạng
sptwnt
HĐ học tại trường MN Hướng Dương - xổ số kiếm tiền trên mạng
sptwnt
HĐ học tại trường MN thị trấn Diên Khánh - Diên Khánh
sptwnt
HĐ học tại trường MN Vĩnh Nguyên 1 - xổ số kiếm tiền trên mạng
sptwnt
HĐ ngoài trời tại trường MN 3.2 - xổ số kiếm tiền trên mạng

Phạm Quỳnh Hương